Переказ коштів

Оприлюднено

Актуальна інформація щодо діяльності ТОВ «ФК ПАРТНЕР» як учасника ВПС «FLASHPAY» • Послуги, які надає система переказу коштів. ТОВ «ФК ПАРТНЕР» як учасник ВПС «FLASHPAY» надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків. • Порядок (умови) здійснення переказу коштів. У касі ТОВ «ФК ПАРТНЕР» ВПС «FLASHPAY» клієнти можуть здійснити переказ готівки без […]

Обмін валют

Оприлюднено

Купівля у фізичних осіб – резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні. Продаж фізичним особам – резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні. Обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави. Додаток

Фінансовий лізинг

Оприлюднено

Це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР»

Надання порук та гарантій

Оприлюднено

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника про виконання ним свого обов’язку. За гарантією установа гарантує перед кредитором виконання боржником свого обов’язку. ПРАВИЛА НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР»

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Оприлюднено

Надання коштів у вигляді позик підприємствам і організаціям для оплати рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування виробничих фондів і здійснення інших витрат. Н.п. може здійснюватись громадянам на певні цілі. ПРАВИЛА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ