Головна

Гроші не можуть змінити людей, вони можуть лише допомогти їм стати тими, ким вони є насправді

Нажити багато грошей – хоробрість; зберегти їх – мудрість, а вміло витрачати – мистецтво

Коротко про компанiю

Фінансові послуги складають великий і зростаючий сектор фактично у всіх розвинених економіках і таких, що розвиваються. Темпи зростання цього сектора особливо високі в тих економіках, які зазнають стрімкої модернізації.

Торгівля фінансовими послугами також зростає швидкими темпами внаслідок комбінації нових і зростаючих ринків у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою, лібералізації фінансів і торгівлі, використання нових фінансових інструментів і стрімких технологічних змін. Проте, сектор фінансових послуг набагато важливіший, ніж його прямий вплив на економіку.

Нашi послуги

Переказ коштів

Послуга, що передбачає рух певної суми коштів з метою їі зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою. Сума переказу — це кошти, сума яких внаслідок переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому у готівковій формі.

Обмін валют

Купівля у фізичних осіб готівкової іноземної валюти. Продаж фізичним особам готівкової іноземної валюти за готівкові кошти в національній валюті України. Конвертація готівкової іноземної валюти однієї країни в готівкову іноземну валюту іншої країни.

Факторинг

Фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою: миттєвого отримання більшої частини платежу; гарантії повного погашення заборгованості; зниження витрат по веденню рахунків.

Надання коштів у позику

Надання коштів у вигляді позик підприємствам і організаціям для оплати рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування виробничих фондів і здійснення інших витрат. Н.п. може здійснюватись громадянам на певні цілі.

Надання порук та гарантій

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника про виконання ним свого обов’язку. За гарантією установа гарантує перед кредитором виконання боржником свого обов’язку.

Фінансовий лізинг

Це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.